สาย 20 เลขท้ายรถ 70005 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ติดป้ายเสริม ดาวคะนอง โบกเรียกจากสามแยกพระประแดงไม่จอดป้าย เวลาประมาณ 17.25 วันที่ 30 เม ย. 63

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ