สาย 20 เลขท้ายรถ 5-70004 จอดป้ายแล้วกระชากรถออกตอนกำลังลงรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามหัวข้อเลยค่ะ เวลาประมาณ 13.50 น วันที่ 28 เม.ย.63 ลงป้ายบิ๊กซีดาวคะนอง เป็นรถเสริมดาวคะนอง เหมือนตอนขึ้นไม่อยากจะรับ ผดส ตอนลงกระชากรถออก ตอนกำลังก้าวลง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ