สาย 2 ทางด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มเที่ยวรถสาย2 ทางด่วนช่วง 07.00-08.00น. อย่างมากคะ รอนานไม่มาสักคัน คนทำงานรายได้น้อยเดือดร้อนนะคะ พยายามมารอก่อน 07.00 ก็ไม่มีรถ มาก็เต็ม แนะนำบริการเคยเช็คไหมคะ อยากทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถทางด่วนสาย 2 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ