สาย 195 รับประกันเรื่องการรอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ขสมก.ที่รัก รถเมล์สาย 195 ช่วงเย็นคนใช้บริการเยอะมาก ทั้งป้ายแดง/ป้ายน้ำเงิน ยืนรอต่อแถวขึ้นกันตั้งแต่อู่คลองเตย รถเต็มตั้งแต่ต้นสายแทบทุกวันนายท่าก็น่าจะเห็น แต่กลับไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มรถหรือเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถในชั่วโมงเร่งด่วนเลย ขสมก.ลองลงพื้นที่มาดูบ้าง เห็นมีหลายๆคอมเมนท์ ที่ได้ร้องเรียนสาย 195 ไปแต่กลับไม่เห็นการปรับปรุงแก้ไขเลย หรือเว็บไซต์นี้จะเป็นเพียงแค่ช่องทางรับรู้ถึงปัญหาของผู้ใช้บริการเท่านั้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ