สาย 191

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มความถี่ของรถเมย์สาย 191 จนสุดสายค่ะ(มีรถเสริมแต่สุดแค่ตรงเซ็ลลาดพร้าว สุดท้ายคนอยู่ไกลต้องรอนานมากค่ะ) เพราะรอแต่ละครั้งเกิน 30 นาทีทุกครั้งเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่า

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)