สาย 191 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติจะขึ้นรถ ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม เนื่องจากเลิกงานมืด ขึ้นจากป้ายรถเมล์ โรงพยาบาลวิภาวดี รถเมล์วิ่งเร็วมาก และไม่เข้าช่องซ้ายด้วย โบกก็ไม่ค่อยรับ ถนนวิภาวดีค่อนข้างกว้าง บางครั้งก็แทบต้อง วิ่งไปโบกเกือบกลางถนน อันตรายมาก เป็นเกือบทุกวันเลย อยากให้ปรับปรุงการบริการนะครีบ ยิ่งช่วงนี้เคอร์ฟิวด้วย เลิกงานมืด หารถกลับยาก รถเมล์ก็ไม่รับผู้โดยสารอีก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ