สาย 191 ยังทำงานกันอยู่ไหม ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ สาย 191 ตั้งแต่ 15:00 น. นี่ยัน 16:30 น. ไม่เห็นมีสักคันไม่ทราบว่ายังทำงานกันอยู่ไหม (อยู่ใกล้อู่)หรือว่าเพราะวันศุกร์รถเยอะ รถติดเลยไม่ทำงาน ? เห็นสายอื่นผ่านแล้ว ผ่านเล่า เช่น 60 36ก 71 มาไม่ขาดสาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 191 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ