สาย 191

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
191 880018 11-8088 คนขับผู้ชายผมทรงนักเรียนไว้หนวด ผิวดำ เวลาประมาน 14.30 คนขับยังไม่ทันก้าวขึ้นจะบันได ขับกระชากจนไหล่กระแทกราวเหล็ก ปล่อยฝห้พนักงานขับรถแบบนี้ได้ ยังไง ถ้าเกิดอุบัติเหตุกับผู้โดยสารจะทำยังไง ขับรถไร้มรรยาท อบรมกันซะบ้าง ค่าโดยสารแปดบาท เหมือนจะขึ้นเพื่อมาตาย ทำอะไรให้มันได้มาตราฐานหน่อย ราคาไม่ใช่ถูกๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ