สาย 189

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอชื่นชมผู้บริหารรถโดยสารประจำทางสาย189 มากเลยน่ะครับ บริหารงานดี มากเลยครับ ยิ่งบริหาร รถโดยสารยิ่งไม่มี รอนานมากเลยน่ะครับ ถ้ายังบริหารแบบนี้ต่อไป รถ ขสมก ก้อคงจะบรรลัย ฉิบหาย ต่อไปเรื่อยๆน่ะครับ ซื้อรถมาใหม่กี่หมื่นล้าน ล่ะครับ แต่กลับไม่มีรถออกมาวิ่งสักคัน ใช้เงินภาษี ของประชาชนไปซื้อ แต่ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก นี่หรือ ขสมก ยุคใหม่ แจ้งไปกี่รอบไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นเลย ขอบคุณจริงๆครับ จากใจเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 189 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ