สาย 183 ไม่มีรถวิ่ง ขอให้จัดรถขององค์การมาวิ่งแทน เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เส้นทางอ้อมใหญ่ สายสอง พาต้า โบ๊เบ๊ กิ่งเพรช ประตูน้ำ อนุเสาวรีย์ เป็นเส้นทางหลัก ที่ประชาชนใช้เส้นทางนี้จำนวยมาก แต่ในปัจจุบัน รถร่วมเอกชน สาย 183 ไม่มีรถมาวิ่งให้บริการ ขอให้องค์การ จัดรถของ ขสมก. มาวิ่งทดแทน เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ขอบคุณคะ