สาย 180

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้รถมาเร็วจังครับ ปกติมา 07:30 กับ 08:00 วันนี้มา07:45 สองคันติดเลย อยู่ระหว่างเดินไปป้ายรถเมล์ เปิดแอปเวียบัสดูไม่มีรถมาอีกนานเลยทำใจล่ะ แต่โชคดีจังคันที่3 มาติดกันเลยมัวแต่พิมพ์เกือบไม่ได้ขึ้นคันที่3แล้ว ผมคิดว่าเป็นเพราะรถวนกลับอู่เลย ถ้าปลายทางมีที่จอดรถคงเดินรถได้เป็นเวลา ยังไงวันนี้ผมโชคดีจังพลาดสองคันแล้วยังมีคันที่3 (ปกติรอจนเซ็ง)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ