สาย 180

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สายนี้รอนานมาก โดยเฉพาะตอนเลิกงานตอนเย็นๆ รอทีเป็นชั่วโมง แต่ก็เข้าใจแหละครับว่ารถติด และรถอาจจะขาด แต่อยากให้มีรอบเยอะกว่านี้มากๆครับ ส่วนเรื่องบริการ ถือว่าโอเครครับ

เรียนผู้ ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดสรรการปล่อยรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ