สาย 18 วิ่งไม่รอผู้โดยสาร และขับรถเร็วอันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 18 ไม่รอผู้โดยสารทั้งที่เห็นกำลังวิ่งมาขึ้นที่ป้าย (คันที่คนขับเป็นผู้ชายวัยกลางคน กระเป๋สเป็นผู้หญิง) และขับรถเร็วและเบรคตามป้ายในระยะประชิด

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ