สาย 18 การปล่อยรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมสาย 18 ปล่อยรถติดกันช่วงเวลาเร่งด่วน จากอู่ท่าอิฐ ปล่อยรถติดๆกัน แล้วทิ้งช่วงนาน เวลาไม่มีรถรอนาน พอรถมามาติดๆกัน หรือ วิ่งรถจนตีคู่กัน น่าจะบริหารเวลาจากท่า รอขึ้นรถที่ปากซอยแยกท่อิฐ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)