สาย 179

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 179 รถขาดระยะนานมาก ปล่อยมาแต่รถเสริม ขนาดเวลาเร่งด้วนยังมีแต่รถเสริม บางครั้งรอนานเป็นชั่วโมง ขนาดวันหยุดถนนโล่งรถก็ยังช้า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 179 ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.