สาย 179 ไม่มีรถปกติให่บริการ มีแต่รถเสริม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทั้งที่เป็นเวลาตอนเย็นคนเลิกเรียน เลิกงานกันเยอะ ทำไมปล่อยแต่รถเสริมทั้งที่รถสายนี้ก็มีน้อยน่าเบื่อมาก มารอรถที่ไรก็เจอแต่ถเสริม

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ