สาย 179 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 179 ไม่จอดรับผุ้โดยสารป้ายปัญจทรัพย์ เวลา 17.44 วิ่งเลนขวาไม่วิ่งเลนซ้าย เกือบทุกคัน ไม่เข้าใจว่าไม่นึกถึงผู้โดยสารที่ต้องเสี่ยงชีวิตที่จะต้องผ่านรถอีกสองเลนเพื่อไปขึ้นรถบ้างหรอค่ะ อยากให้คำนึงถึงผู้โดยสารด้วยค่ะ เงินค่าโดยสารก็จ่ายนะค่ะ แต่บริการขนส่งแย่มากควรปรับปรุง และรถขาดระบะตลอดช่วงเย็น มีแต่รถเสริมรัชโยธิน เสริมทำไมค่ะรถผ่านรัชโยเยอะแยะค่ะ รบกวนเอาความคิดเห็นนี้ไปแก้ไขปรับปรุงการให้บริการด้วยนะค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 179 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ