สาย 17

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถเมล์สาย 17 นานมาก มากกว่า 1 ชม รอป้ายรถเมล์หน้าอิสติน ห่วยมาก เสียเวลาไปกับการรอ เป็นแบบนี้มาตลอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)