สาย 17 และ 14

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พอดีขึ้นรถเมล์ตรงกิโล 9 ขาเข้าเมืองค่ะ เห็น สาย 17 และ 14 วิ่งเลนรถเมล์ แต่คิดว่าเพราะไม่ใช่ป้าย เลยไม่รับคน อยากให้เสนอให้นับเป็นป้ายด้วยจังเลยค่ะ จะได้มีรถเมล์เข้าเมืองเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)