สาย 168 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
29/7/62 เวลา 16.45 สาย 168 ทะเบียนรถ 16-2102 ป้ายแยกลำสาลี (รามคำแหง 58/3) โบกแล้วไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับออกเลนขวา คนขับพฤติกรรมไม่สนใจดูผู้โดยสารที่ป้ายว่าโบกรถหรือไม่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ