สาย 168 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถ้าไม่อยากบริการก็ลาออกไปครับ ยืนโบกก็ไม่จอดขับก็เร็ว จะรีบไปตายหรอครับ รถวิ่งมาจากอู่สวนสยาม ผ่านศูนย์ฮอนด้าไม่จอดป้าย โดนมาสองรอบล่ะ จัดการให้ด้วย องค์กรอยู่มายาวนานแต่กลับยิ่งต่ำลง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ