สาย 168 ราม-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอาทิตย์ ที่ 22 กค 2561 เวลาประมาณ 0745 รถสาย 168 ราม-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายชั่วคราวหน้า กกท ทั้งที่มีการโบกเรียก โดยรถวิ่งเลนส์กลางมาตั้งแต่ติดไฟแดง ซึ่งสามารถมองเห็นป้ายที่มีผู้โดยสารออกมารอขึ้นรถ แต่รถก็ไม่มีเจตนาที่จะรับผู้โดยสาร เอาแต่จะแซงรถอีกสายที่กำลังจะเข้าป้าย ทำให้ผู้โดยสารต้องเสียเวลารอคันถัดไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 168 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ จะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ