สาย 168 รถน้อยมากไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลสาย168เดี๋ยวนี้มีน้อยมาก รถก็ทิ้งช่วงห่างกันนานมาก เข้าใจว่าเส้นทางนี้อยู่ระหว่างการสร้างรถไฟฟ้าแต่รถน้อยเกินไป บางคันผู้โดยสารเต็มคันไม่สามารถขึ้นได้ ทำให้ต้องรอนานไปอีก ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ทีนะคะ เช้าๆเวลาทำงานเวลาที่ทุกคนเร่งรีบ แต่รถไม่มีวิ่งรับ-ส่ง ลำบากมากค่ะ เพราะสายที่ไปอนุสาวรีย์มีเพียง 168 และ 171 เท่านั้น ซึ่ง171นานๆมาที ไม่เคยหวังจะได้ขึ้น รบกวนหารถมาเสริมหรืออะไรก็ได้ค่ะ