สาย 168 รถขาดระยะบ่อยมากในช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 168 ช่วงเวลา 7.00-7.30 น ขาดระยะบ่อยมากช่วง ม.รามคำแหง ไม่มีรถผ่านมาเลย (หรือบางครั้งพอมีมาประมาณ 7.20 ก็ไม่รับเนื่องจากคนเต็ม) พอมีรถมาก็ประมาณ 7.45 เป้นต้นไปมาทีประมาณ 3-4 คันติดกัน ก็มาทำงานไม่ทันแล้วคะ ส่วนตอนเย็นช่วง 17.00 -18.00 น ก็ขาดระยะที่อนุสาวรีย์อีก ควรจัดระยะการปล่อยรถให้ดีกว่านี้นะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ