สาย 168 รถขาดช่วง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 168 ไม่ปรับการปล่อยรถเลยหรอค่ะ ช่วง ตี 5 - 6 โมง รถขาดช่วงหนักมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)