สาย 168 ขาดช่วง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยปรับตารางรถหน่อยเถอะค่ะ ตอนเช้าๆ รถขาดช่วงไม่ไหวเลย คนก็เลยแน่น รถก็ร้อน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)