สาย 165 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 165 12-0221 6-50218 ไม่จอดรับผู้โดยสารขาออก ป้ายปากซอย เพชรเกษม 96 เวลา 07.58 ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งที่ป้ายหยุดรถโดยสารทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)