สาย 157-22 ขับเลนซ้ายที ขวาที, ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 157-22 เมื่อ 30 ก.ย. 2557 ช่วง 17.30 - 19.00 น. นั่งจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ลงเชิงสะพานปิ่นเกล้า ช่วงรถติด ฝนตก คนขับขับเลนซ้ายที ขวาที ยิ่งทำให้การจราจรติดขัด และไม่รับผู้โดยสารบางป้าย

เรียน ผู้โดยสาร รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง ขสมก. จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป