สาย 156 ไม่ยอมจอดป้าย (วันอาทิตย์ ที่6/1/19 เวลา 13.25น.)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 156 วันอาทิตย์ ที่ 6/1/19 ช่วงเวลา 13.25น.จากถนนนวมินทร์ มุ่งหน้าไปลาดพร้าว ป้ายตรงข้ามประกันสังคม ไม่ยอมจอดป้าย ผู้โดยสาร ยืนรอรถนาน 20 นาที ไม่มีรถมา พอมี ก็ ไม่ยอมจอดอีก ทั้งๆที่ ถนนก็โล่ง วิ่งออกเลนกลาง ไม่ยอมเข้าป้าย มองไปในรถมี่ขับผ่านไป ผู้โดยสารก็ไม่ได้แน่น มีที่ว่างบางส่วน ไม่รู้คนขับจะรีบไปไหน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ