สาย 156 รถขาดช่วงเป็นชั่วโมงเป็นเรื่องปกติ ไม่อยากขับก็ไปทำอาชีพอื่นเถอะ ชาวบ้านเดือดร้อน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เป็นเรื่องที่เกิดบ่อยมาก รอที่ป้ายเกินกว่า 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น ก็ขับตามตูดกันมาติด ๆ บางครั้งมาต่อเนื่อง 3 คัน เราไม่ต้องการแบบนี้ บริหารเวลาไม่ได้ เวลารถเข้าอู่ต้องเปลี่ยนคันใหม่ ก็ต้องนั่งรอเกินกว่าชั่วโมง ได้ยินนายตรวจออกปากเตือนโชเฟอร์(ชาย) ว่าเกินเวลาและมีผู้โดยสารรอ ก็ไม่สนใจคำเตือน อารมณ์อยากขับเมื่อไหร่ก็ค่อยขับ ไม่ออกรถตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ นี่คือมาตรฐานการให้บริการของรถเมล์ในเมืองหลวงของประเทศไทย ที่โอ้อวดว่าจะเป็น 4.0 ถ้าไม่แก้ไขปรับปรุง ผู้ใช้บริการไม่มีทางเลือก ได้แต่เก็บเงินซื้อรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเลี่ยงการใช้บริการ ขสมก. แล้วรถยนต์ใน กทม ก็ติดมากขึ้น ปล่อยคาร์บอนฯ มากขึ้น แล้วจะมารณรงค์ให้ใช้รถยนต์สาธารณะเพื่อ ????? ถ้าไม่เต็มใจทำอาชีพให้บริการลักษณะนี้ ทำไมไม่ลาออกไปทำอย่างอื่น ที่ระบายมานี้ ในใจก็ไม่หวังว่าจะมีอะไรดีขึ้น เพราะเรื่องง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ยังทำให้มีปัญหา แล้วคาราคาซังมาหลายปีให้ประชาชนรำคาญ เบื่อหน่าย

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ