สาย 15 , 47 , 53 น่าจะมีรถแอร์บ้างนะคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นรถเมล์ที่ขึ้นประจำ แต่ไม่มีแบบแอร์เลย อยากให้มีรถแอร์แบบสายอื่นบ้างค่า ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ โดยมีรถปรับอากาศเข้ามาประจำการบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ