สาย 15 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 6.05 น. โดยประมาณ รถเมล์สาย 15 เลขข้างรถ 544026 วิ่งเลนส์ขวาไม่ยอมเข้าป้ายรถเมล์บางลำภูหน้าร้านน้ำพริกนิตยาบนถนนจักรพงษ์ ไม่จอดรับผู้โดยสารโดยที่ผู้โดยสารโบกมือให้เห็นชัดเจนและหลาย แต่ไม่ยอมเข้าป้ายรับผู้โดยสารวิ่งเลนส์ขวาผ่านไป ซึ่งเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่อยมากกับสาย 15 ซึ่งไม่มีการพัฒนาใดๆเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ