สาย 145 (S1) ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 145 เดิมเป็น S1 แปะ 145 ทับ เส้นศรีนครินทร์ไม่จอดรับผู้โดยสาร หลายครั้งแล้ว ไม่ใช้ครั้งเดียวแล้วมาร้องเรียน ขับเลนขวาไม่เข้าป้ายและขับเร็วมาก โบกก็ไม่จอด หากมีรถคันอื่นรับผู้โอยสารอยู่ยิ่งไม่เข้าป้ายเลย แย่มาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ