สาย 145 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21/08/2019 เวลาประมาณ 06:00 ณ. ป้ายรถเมล์ตรงข้ามห้างพาราไดซ์ รถเมล์สาย 145 เลขข้างรถ 3-70420 (16-2393) วิ่งเลนสอง ไม่เข้าป้าย อย่าอ้างว่าสาย R26E บัง หรือจะให้ ผดส. วิ่งตัดหน้า R26E ไปโบกรถเลนสอง ? พลาดคันนี้ไป ต้องรอ ครึ่งชั่วโมง เพราะที่ตามหลังมาเป็นรถเสริมซะสองคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ