สาย 145 สีน้ำเงินไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรออยู่ตรงป้ายรถเมล์ โบกรถเมล์สาย 145 สีน้ำเงิน เลขทะเบียนในแอพพลิเคชั่น 16-2410/3-70425 โบกรถตั้งแต่ยังไม่เข้ามาถึงป้าย รถขับอยู่เลนส์กลางและขับเลยป้ายออกไปอย่างเร็วโดยที่คนขับไม่ชะลอรถเลย ไม่ทราบว่ามีนโยบายรับผู้โดยสารตามใจชอบด้วยหรอคะ อยากรับก็รับไม่อยากรับก็ขับผ่านป้ายไปเลย ทั้งๆที่ก็ยืนรอรถตรงป้ายด้วยซ้ำ เปลี่ยนรถและขึ้นราคาค่าโดยสารได้แพงมาก แต่บริการได้คุณภาพต่ำขนาดนี้ก็ไม่เหมาะจะขึ้นราคามั้ยคะ แค่โบกรถยังไม่รับเลย แล้วกับสาย 145 นี้ เจอแต่บริการแย่คุณภาพต่ำๆตลอดเลยนะ เจอที่บริการดีขับดีได้ยากมากๆ ถ้าจะขึ้นราคาแต่คุณภาพยังต่ำสวนทางกับค่าโดยสารอยู่แบบนี้ก็ควรคิดมั้งนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ