สาย 145 รถยูโรสีส้ม ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 145 ยูโรสีส้ม เดิมเป็นรถ S1 แต่ปริ้นส์กระดาษ A4 มาแปะเป็นสาย 145 ไม่จอดรับผู้โดยสายเลย ขับเลนขวาสุดตลอด โบกก็ไม่จอดขับเลยไปเลย เหมือนรีบมาก หลายครั้งแล้วไม่แค่วันนี้ สุดทน รอก็นานมีแต่รถเสริม ปรับปรุงพฤติกรรมคนขับหน่อย แค่บางคน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ