สาย 142

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1 จำนวนรถไม่เพียงพอ รอนานมาก 2 ห้ามผู้โดยสารนั่งตรงครอบล้อ ในขณะที่สายอื่นไม่ห้าม เพื่อ...... 3 วันหยุดก็ไม่มีรถเพียงพอ วันธรรมดาก็อ้างทำถนนพระราม 2 4 เปิดแอร์เหมือนดองศพ ลดได้ก็ไม่ทำ