สาย 142 รอรถนาน ปล่อยรถออกจากอู่ไม่สม่ำเสมอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 142 ช่วงประมาณ 6 โมงเย็น รอรถนานมาก รถทิ้งช่วง 1 ชม. รถมาอีกทีก็มาติดๆ กันหลายคัน ขอให้ช่วยจัดตารางเวลาปล่อยรถออกจากให้สม่ำเสมอกว่านี้ ในชั่วโมงรถติด คนขับสามารถกะเวลาไว้ได้ว่าจะถึงป้ายเมื่อไหร่ เพื่อให้แต่ละคันไม่ทิ้งห่างกันมาก ควรประสานคนขับว่าต้องปล่อยทุกๆ กี่นาที เพื่อให้รถถึงป้ายหนึ่งๆ ตามเวลาทุกวันค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ