สาย 142 รอนานในเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้เพิ่มจำนวนรถสาย 142 รอนานในเวลาเร่งด่วน ช่วง 7โมง ถึง 7โมงครึ่ง บางปะกอกไป สำโรงค่ะ ไปทำงานสายทุกวันเลย