สาย 142 รอนานในเวลาเร่งด่วน ไปทำงานสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย142 รถน้อยมาก รอนานมากค่ะ มีช่วงนึงที่เหมือนจะเพิ่มรถ รถแยอะขึ้น แต่พักหลังมานี่ ก็กลับน้อย รอนานเหมือนเดิม ออกมาเร็วแต่ก็ไปถึงที่ทำงานสาย น่าเบื่อมากนะคะ ประมาณ 7-8 โมงเช้า และรอบเย็นก็เช่นกัน ผู้โดยสารเดือนร้อนนะคะ บางครั้งเจอรถเสียอีก ขึ้นทางด่วนใช้เวลานานมาก ร้องเรียนแล้วอยากให้ประสานงานให้แก้ไขตลอดไป อย่าแก้ไขจะเฉพาะช่วงที่การร้องเรียนค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุ่งจัดสรรการปล่อยรถให้เพี่ยงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ