สาย 142 ขาดช่วง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติช่วงเช้ากับเวลาเลืกงาน 142 มักขาดช่วงบ่อยมาก แต่ครั้งนี้นานกว่าเดิมอีก รอเกือบ 50 นาที

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)