สาย 141 รถมาช้ามากเลยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 141 ทิ้งระยะต่อคันนามาก เมื่อเทียบกับสาย 140 ที่ผ่านไปแล้ว 5 คันในครึ่งชม. แต่ 141 ครึ่งชม.แล้วยังไม่มาสักคันเลยค่ะ ใช้อะไรกะเวลากับสาย 141 ได้บ้างคะ เลดปริมาณ 140 สักสองสามคัน แล้วเพิ่ม 141 ในช่วงเวลาพีคไทม์บ้างดีไหมคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 141 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ