สาย 141 มีจำนวนน้อยเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 3 มิ.ย. 58 เวลา 09.10 น. ดิฉันนั่งรอรถเมล์สาย 141 ที่ป้ายตรงข้ามรพ.บางมด จนถึงตอนนี้เวลา 09.45 แล้วก็ยังไม่มีรถมา ดิฉันเคยรอนานสุด 30 นาที แต่วันนี้มันมากกว่านั้น จึงอยากร้องเรียนเรื่องการเดินรถของส่ายดังกล่าว ควรมีการปรับเปลี่ยนให้มีการบริการที่สม่ำเสมอ อย่างน้อย 15 นาทีมี 1 คันก็ยังดี ดิฉันทราบดีว่ารถเมล์สายนี้ในช่วงเวลาไม่เร่งด่วนจะมีคนใช้บริการน้อย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ไม่มีคนใช้เลย จึงอยากขอความเห็นใจปรับปรุงปัญหานี้ด้วยค่ะ ดิฉันอยากเห็นภาพรถขสมก.สามารถเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยได้ ไม่ใช่ต้องเรียกแท็กซี่