สาย 141 ช่วยปรับปรุงการเดินรถด้วยค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถนานมาก รอตั้งแต่ 16.15 ตอนนี้ เกิน 18.30 แล้วยังไม่ได้ขึ้นรถเลย รถมา 5 คัน จอด 2 คัน คนรอเยอะมากหน้ากรมศุลกากร รอทุกวัน เพิ่มรถหรือมีประกันเวลาช่วงเลิกงานได้แล้วค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ