สาย 141 ช่วงเย็นรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย141 ช่วงเย็นป้ายหน้ากรมศุลกากร รอเป็นชั่วโมง รถมาสามคะน ขึ้นไม่ได้สักคัน บางคันรถไม่เต็มก็ไม่จอด บางคันรถเต็มจนขึ้นไม่ได้ก็จอด ควรปรับรถให้เหมาะกับช่วงเวลาและนโยบาย social distancing นะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ