สาย 140 ปัจจุบันจะมีแต่เสริมวัดยายร่ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากสาย 140 ในปัจจุบันส่วนมากจะมีแต่เที่ยวรถที่เสริมเพียงวัดยายร่่ม มีประชาชนส่วนมากมีความต้องการใช้เส้นทางถึงเคหะ พระราม 2 ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขอความกรุณาให้เสริมถึงวัดยายร่มให้น้อยลงค่ะ แล้วเพิ่มคันที่ไปถึงการเคหะให้มากขึ้น ใด้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ปราบรถตู้และรถซูบารุ เพื่อประชาชนจะได้เดือดร้อนน้อยลงด้วยค่ะ

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเราจะจัดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 5 ตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ท่านผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.

เขตการเดินรถที่ 5 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปัจจุบันสาย 140 มีรออกวิ่ง จำนวน 43 คัน ช่วงเช้าตัดเสริม วัดยายร่ม 5 คัน เฉพาะวันธรรมดา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการจำนวนมาก ที่ป้ายวัดสน และใต้ทางด่วน กม.9 อีก 37 คัน เป็นรถที่วิ่งกลับอู่แสมดำทั้งหมดและมีรถผ่านเคหะอีก 8 สายซึ่งเพียงพอต่อการใช้บริการ