สาย 138 รถน้อย รถเก่า แอร์ไม่เย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 138 ทั้งท่าน้ำพระประแดง และราชประชา มีรถน้อยไม่เพียงพอในช่วงเวลารีบด่วน คนแน่นมาก แอร์ไม่เย็น บางคันแอร์ดับๆ ติดๆ แต่ด้วยปริมาณคนมากอากาศแทบไม่มีหายใจ และในสถาณการณ์โควิดระบาดเช่นนี้ มีมาตราการอย่างไรให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)