สาย 137 จากศูนย์วัฒนธรรมไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้สาย 137 ช่วงเวลา 8.00-10.00 จากศูนย์วัฒนธรรมไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้มีรถที่วิ่งจากอู่ผังเมืองออกมาทาง MRT ศูนย์วัฒนธรรมไปทางพระรามเก้าเลย ไม่ต้องรอจากลาดพร้าวมา เพราะตอนนี้ช่วง 8.00-9.00 น. รอรถไปรามคำแหงนานเกิน 1 ชั่วโมงทุกวัน เข้าใจว่าน่าจะติดอยู่ที่ลาดพร้าว

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ