สาย 136 หายไปไหนหมด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 136 นี่เลิกวิ่งให้บริการแล้ว? - ตอนเช้า ก็มีแต่รถวิ่งเสริมรัชโยธิน 3-4 คันติดกันไม่มีวิ่งไปหมอชิตเลย - ตอนเย็น รอขึ้นรถที่ บีทีเอสหมอชิต ปกติครึ่งชั่วโมงมา 1 คัน แต่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รอรถเมล์สาย 136 ตั้งแต่ 18.30 จนถึง 20.00 ก็ยังไม่มาสักคัน วันถัดมา 30 มกราคม 2561 รอรถเมล์ ตั้งแต่ 19.00 ถึง 20.30 ก็ยังไม่มีมาสักคัน บริการประทับใจประชาชนมากเลยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ