สาย 136 รถน้อยมากก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพิ่มรถเมย์สาย 136 หน่อยได้มั้ยค่ะ รอแต่ละทีนานเปงชม. คนก้อขึ้นเยอะมากกกทุกครั้งเลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งนำเรื่องเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาการเพิ่มจำนวนรถ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ